Partners

Vakbeurs Openbare Ruimte verbindt mensen door ontmoeting en netwerken, maar zeker ook door kennis. Onze partners hebben inhoudelijk veel kennis in huis. Hierdoor kunnen wij een hoogstaande kwaliteit en actuele onderwerpen aanbieden op de beurs en kunt u de laatste kennis opdoen op de vakbeurs.

Escala

Bij opleidingsspecialist Escala kunt u terecht voor expertise en kennis rond het beheer van openbare ruimte. Ze geeft kwalitatieve antwoorden op actuele opleidingsnoden voor de publieke sector, de social profit en non-profit. Escala staat garant voor innovatieve, kwalitatieve en actuele opleidingen die je vrij kunt volgen via het kalenderaanbod of die op maat in-house georganiseerd worden. De opleidingen van Escala zijn doelgericht met praktische tips & tricks en volgens de laatste leermethodes.

Op welke manier is Escala aanwezig op de vakbeurs?
Tijdens de Escala inspiratiesessies krijgt iedereen die professioneel betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten een frisse kijk op nieuwe ontwikkelingen voor de openbare ruimte. (Lokale) besturen en organisaties bij wie een kwaliteitsvolle publieke ruimte op de beleidsagenda prijkt, vinden zeker hun gading. Tijdens het evenement is Escala tevens het aanspreekpunt voor medewerkers, leidinggevenden en andere beursbezoekers die op een interactieve manier kennis willen maken met het opleidingsaanbod van Escala.

VLARIO

VLARIO is het overlegplatform en kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. Als autoriteit in Vlaanderen bevordert ze de maatschappelijke belangstelling voor het beheer van hemel- en afvalwater en staat ze voor zuiver water. VLARIO werkt adviserend en beleidsondersteunend, zowel op gewestelijk als op gemeentelijk niveau. Kennisverzameling gebeurt via constant overleg en ervaringsuitwisseling met marktpartners, via het initiëren van praktijkonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis draagt ze uit via publicaties, studiedagen, debatavonden, voordrachten en lessencycli.

Op welke manier is VLARIO aanwezig op de vakbeurs?
VLARIO heeft een groot aandeel in het inhoudelijke kennisprogramma van de vakbeurs en is aanwezig in het Klimaattheater op Vakbeurs Klimaat, waar ze een interessant lezingenprogramma voor samenstelt. In dit klimaattheater staat de groene-, water- en klimaatbestendige stad van de toekomst centraal.

Contact

Amaya Alvarez

Ook partner worden? Als partner van Vakbeurs Openbare Ruimte wordt u inhoudelijk gekoppeld aan ons platform en geeft u op unieke wijze invulling aan uw aanwezigheid. Wilt u zich ook presenteren als autoriteit en partner worden van de vakbeurs? Neem gerust contact met mij op.

 • STAY SAFE & GO EASY

  Se rendre à un salon professionnel physique en toute sécurité !

 • "Je me suis senti vraiment comme si j'étais un des professionnels. Certainement je viendrai la fois prochaine !"

 • STAY SAFE & GO EASY

  Rencontrez-vous à nouveau
  en chair et en os !

 • "Je me suis senti vraiment comme si j'étais un des professionnels. Certainement je viendrai la fois prochaine !"

 • STAY SAFE & GO EASY

  La solution pour un salon professionnel avec 1,5 mètre de distance !

 • "Je me suis senti vraiment comme si j'étais un des professionnels. Certainement je viendrai la fois prochaine !"

x

Plus d'informations :